Ενδοσκοπική πολυποδεκτομή

Οι πολύποδες του παχέος εντέρου είναι εξ ορισμού καλοήθη μορφώματα που προέρχονται από το επιθήλιο τού εντέρου και προβάλλουν εντός τού αυλού του εντέρου. Στην πλειοψηφία τους οι πολύποδες είναι αδενώματα. Μονήρη η πολλαπλά τα αδενώματα στην αρχική τους φάση  δεν δημιουργούν συγκεκριμένα η θορυβώδη συμπτώματα και  είναι κατά κανόνα ασυμπτωματικά. Προοδευτικά όμως και με την πάροδο των ετών ένα σημαντικό ποσοστό των αδενωμάτων θα εξελιχθεί σε αδενοκαρκίνωμα . Είναι ευρέως αποδεκτό πλέον ότι η αλληλουχία αδένωμα – αδενοκαρκίνωμα αντιπροσωπεύει τον διαδικασία ανάπτυξης των περισσοτέρων αδενοκαρκινωμάτων . Στόχος είναι η διακοπή τής αλληλουχίας αδενώματος αδενοκαρκινώματος και αυτό επιτυγχάνεται με την πολυπεκτομή δηλαδή την αφαίρεση τού πολύποδα πριν αυτός εξελιχθεί σε αδενοκαρκίνωμα
Η πολυπεκτομή πρέπει να ακολουθεί τούς Βασικούς Κανόνες της Χειρουργικής
Η αφαίρεση να είναι πλήρης.
Ο χειρισμός αφαίρεσης να έχει νοσηρότητα και θνητότητα μικρότερη από αυτή πού μπορεί να προκύψει από την παραμονή του πολύποδα .
Η Ενδοσκοπική Πολυπεκτομή είναι μια επεμβατική μέθοδος Εξειδικευμένου Εξωτερικού Ιατρείου η Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας και συνίσταται στην ανεύρεση, σύλληψη, εκτομή και αφαίρεση τού πολύποδα δια μέσου του ενδοσκοπίου. Η ενδοσκοπική πολυπεκτομή στηρίζεται στην βρόγχο και την διαθερμία. Ο βασικός χειρισμός είναι ο περιβρογχισμός του πολύποδα, η μερική σύνθλιψη του μίσχου και ο ηλεκτροκαυτηριασμός της βάσης.